מגייסים עובדים?

דרושים בכירים סקטור ציבורי

משרות בכירים סקטור ציבורי מובילות, מחכות לך ממש כאן

מצאנו עבורך 7 משרות בכירים סקטור ציבורי

מסננים ומתמקדים 1
מסננים ומתמקדים סינון לפי
 • תפקיד
 • תחום
 • תעשייה
 • איזור
 • עבודה מהבית
מחפשים את האתגר הבא שלכם?
icon man תנו לסוכן החכם שלנו לעשות את העבודה
הגדירו אותי
מכירים חבר שמתאים בול למשרה?
גם עוזרים לחברים וגם מרווחים!
המליצו לנו על החברים הטובים שלכם
ותוכלו לזכות עד 1,000 ₪ מאיתנו!
המליצו על חבר
18/07/2024
מרכז 100+

תיאור המשרה:

כפיפות ישירה לסמנכ"ל הנדסה ופיתוח.
• הובלה ניהולית ומקצועית של עבודות המטה הרוחביות, וכן ביצוע תהליכי "בקרת – על" בחטיבה, מטעם מנהל חטיבת ההנדסה והפיתוח לצורך עמידה מיטבית ביעדי החטיבה והחברה.
• ריכוז הפעילות המקצועית והאינטגרטיבית של מספר אגפים בחטיבה, בדגש על אגפים בעלי אוריינטציה של תכנון הנדסי, תוך יישום אחריות אינטגרטיבית בפעילות הכוללת שלהם, אל מול סמנכ"ל הנדסה ופיתוח.
• מוביל את שיפור היעילות ותהליכי הפקת הלקחים הרוחביים בחטיבה, לרבות ההמלצה להבניית תהליכים, שיטות עבודה ונהלים להגברת האפקטיביות, ובניית תכנית להטמעתם.
• ייצוג מנהל חטיבת הנדסה ופיתוח לפי הצורך, בדיונים רלוונטיים מול גורמים פנימיים וחיצוניים וממלא מקום בהיעדרו.
• תנאי הסף מצטברים לתפקיד:
• אזרח/ית ישראלי/ת;
• מהנדס/ת בעל/ת תואר אקדמי* ראשון ו/או שני בהנדסה אזרחית או אדריכל/ית או לחילופין מהנדס/ת בעל/ת תואר אקדמי בתחומי הנדסה אחרים או תכנון ערים (להלן - "תואר רלוונטי אחר").
• מהנדס/ת בעל תואר אקדמי ראשון ו/או שני בהנדסה אזרחית או אדריכל/ית יידרש להציג ניסיון מצטבר של לפחות 8 שנים, במהלך 15 השנים האחרונות, בניהול בכיר בתחומי התכנון ו/או ניהול הפרויקטים ו/או הביצוע, של פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים** בתחום תשתיות התחבורה ו/או התשתיות ו/או הבניה.
• מי שהינו בעל תואר רלוונטי אחר יידרש להציג ניסיון מצטבר של לפחות 10 שנים, במהלך 15 השנים האחרונות, בניהול בכיר בתחומי התכנון ו/או ניהול הפרויקטים ו/או הביצוע, של פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים** בתחום תשתיות התחבורה ו/או התשתיות ו/או הבניה.
• ניסיון ניהולי מצטבר של לפחות 6 שנים, במהלך 15 השנים האחרונות, בניהול עובדים ו/או ספקים חיצוניים***.
* תואר המוכר ע"י המל"ג או בעל אישור שקילות מהגף להערכת תארים במשרד החינוך
** "פרויקט מורכב בהיקף גדול " - משמעו פרויקט שהיקפו הכספי הנומינלי הוא של 100 מיליון ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).
*** "ניהול עובדים ו/או ספקים חיצוניים" – משמעו ניהול עובדים ו/או ספקים חיצוניים באופן ישיר או עקיף, לרבות ניהול יועצים, קבלנים, ספקים והתקשרויות חיצוניות אחרות.

דרישות המשרה:

קריטריונים לדירוג המועמדים:

 • ניסיון בניהול בכיר של פרויקטים מורכבים בתחום תשתיות התחבורה ו/או התשתיות ו/או הבניה – ניסיון מעשי בניהול של פרויקטים מורכבים ובהיקפים גדולים** בתחומים אלה. במסגרת ניקוד הניסיון בניהול כאמור יינתן יתרון לניסיון כמפורט להלן:
 • לניסיון בניהול פרויקטים מורכבים ובהיקפים גדולים בתחומי עיסוקיה של החברה;
 • לניסיון ניהולי בסביבה מרובת פרויקטים;
 • לניסיון כמנהל אגף/ מנהל בכיר כפוף סמנכ"ל ומעלה בחברת תשתיות תחבורה/ תשתיות/ בניה;
 • לניסיון בתכנון, ניהול ותיאום תכנון של פרויקטים מורכבים.
 • ניסיון בניהול עובדים/ספקים חיצוניים***.
 • יינתן יתרון לניהול מנהלים ועובדים אורגניים.
  • ניסיון בעבודה עם גורמים רלבנטיים בתחום התשתיות (גורמים רלוונטיים, כגון: חברות תשתית לאומיות, זכיינים, מפעילים, קבלנים, מתכננים, מנהלי פרויקטים, גורמים ציבוריים, רשויות ממשלה, מוסדות תכנון ורשויות מוניציפאליות).
  • תואר שני בתחומי ההנדסה ו/או הניהול.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 15.08.24 בשעה 10:00. מועמדויות שיתקבלו לאחר המועד לא ידונו.

הגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת טופס "שאלון למילוי על-ידי המועמד לתפקיד משנה לסמנכ"ל חטיבת הנדסה ופיתוח", אשר יימצא באתר האינטרנט של חברת נישה, חברת ההשמה אשר הוסמכה לטפל בתהליך האיתור, בכתובת: www.nisha.co.il/ps/Transisrael-deputy.eng

כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד כרלוונטי לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור, ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל   Transisrael-deputy.eng@nisha.co.il

באחריות המועמד לוודא קבלת אישור חוזר במייל כי מסמכי המועמדות נתקבלו.
אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו, מועמדות אשר תוגש ללא כל המסמכים המהותיים הנדרשים לא תידון, כמו כן מועמדות אשר תוגש לאחר מועד זה לא תידון.
האחריות על הגשה מלאה מדויקת וכנה של המועמדות לרבות המסמכים הנדרשים הנלווים מוטלת אך ורק על המועמד,
מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס, דואר אלקטרוני, או באמצעות "סוכן חכם" לא תידון.
המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

על החברה

חברת חוצה ישראל בע"מ ("החברה"), חברה ממשלתית המופקדת מטעם הממשלה על תכנון וביצוע פרויקטים של תשתיות תחבורה מורכבים בפריסה ארצית, פועלת לאיתור ובחירה של המועמד המתאים ביותר לתפקיד משנה לסמנכ"ל חטיבת הנדסה ופיתוח.

משרה מספר: 412344

18/07/2024
לא המשרה המדוייקת עבורכם?
icon man היעזרו בסוכן החכם
הגדירו אותי
18/03/2024
מרכז ירושלים והסביבה

תיאור המשרה:

חטיבת מדיניות ברשות אמונה על גיבוש מדיניות הרשות, ביצוע ופרסום מחקרים כלכליים, זיהוי כשלי שוק, הסרת חסמי רגולציה, מימון ומיסוי, ניהול תקציב הרשות ומעקב אחר ביצועו לאור אסטרטגית הרשות.

תיאור התפקיד :
במסגרת תפקידו יהיה אחראי על ניהול החטיבה, ניתוח חסמים לצמיחת חברות בתעשיית ההייטק בישראלית הנובעים ממדיניות הממשלה ומהרגולציה הישראלית ומציאת פתרונות, איסוף מידע ונתונים במגוון תחומים רחב (כלכליים, רגולטוריים, מימוניים ומיסויים), גיבוש המלצות לצעדי מדיניות רגולטורית וכלכלית שיביאו להאצת צמיחתן של חברות תעשייה עתירת הידע בישראל ,עיצוב כלים ותכניות תוך יצירת שותפויות עם חטיבות הרשות האחרות ועם גופי ממשל ורגולציה, וסיוע להוצאתם לפועל.
מדווח למנכ''ל הרשות וחבר הנהלת הרשות.

דרישות המשרה:

תנאי סף

 1. תואר שני לפחות, כאשר אחד מהתארים (הראשון או השני) הינו תואר בכלכלה/מימון/סטטיסטיקה.
 2. במהלך 10 שנים האחרונות: 
  2.1 ניסיון מצטבר של 6 שנים לפחות בתפקידים כלכליים או אסטרטגיים מול או בתעשייה עתירת הידע ו/או בסקטור הציבורי ו/או בגוף מימון המשקיע בטכנולוגיות/חדשנות, ברמת מנהל אגף ומעלה או בתפקיד בכיר המדווח לסמנכ"ל/מנכ"ל או בתפקיד אקדמי בכיר בתחומים אלו.
  2.2 ניסיון של לפחות 5 שנים במצטבר, בניהול צוות המונה 3 עובדים לפחות.
 3. ניסיון בכתיבת מסמכים מקצועיים/ ניירות עמדה/ מצגות בעברית ובאנגלית.
 4. כתיבה/קריאה/דיבור באנגלית ברמה גבוהה מאוד.

דרישות המהוות יתרון:

 1. תואר נוסף ו/או תואר שלישי באחד מהתחומים שפורטו ו/או במשפטים/מדיניות ציבורית/ראיית חשבון/מנהל עסקים;
 2. ניסיון של 5 שנים לפחות באסטרטגיה (ייעוץ אסטרטגי או הובלת אסטרטגיה בחברה מעל 100 עובדים או בגוף ציבורי).
 3. ניסיון של 5 שנים לפחות במחקר כלכלי בישראל או בחו"ל.
 4. ניסיון בעבודה ב/עם הסקטור הציבורי.
 5. ניסיון בקביעת ויישום מדיניות.
 6. ידע טכנולוגי
 7. ניסיון בהעברת מצגות והופעה בפני פורומים רבי משתתפים בעברית ובאנגלית.
 8. ניסיון בשיתוף פעולה עם גופים רבים, לעתים עם אג'נדות שונות

כישורים אישיים:

בעל/ת יכולת להוביל, להנחות ולהדריך צוות עובדים, יחסי אנוש ועבודת צוות

מועד אחרון להגשת בתאריך – 15/4/2024 בשעה 10:00 

התמודדות במכרז מותנית במילוי השאלון והגשתו כשהוא מלא, כולל צירוף תעודות, מסמכים, אישורים וקורות חיים מפורטים, המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד/ת כרלוונטי לשקילת מועמדותו/ה על-ידי ועדת האיתור ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון 

את השאלון ניתן להוריד מהקישור   www.nisha.co.il/ps/inn-vppolicy  

אין להגיש מועמדות אלא כאמור בהודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס או דוא"ל, לא תידון. הצעות אשר תגענה לאחר המועד הנ"ל לא תידונה.

לשאלות בקשר לאופן ההגשה בלבד ניתן לפנות לקבוצת נישה, חברת ההשמה אשר הוסמכה לטפל בהליך האיתור לדוא"ל

Inn-vppolicy@nisha.co.il

וועדת האיתור תהיה רשאית לזמן לראיונות וכן לראיין ממליצים, לפנות למועמדים לברורים, הבהרות, השלמת מידע, מסמכים נוספים, מבחני התאמה וכיו"ב על פי שיקול דעתה.

*רק פניות מתאימות תיעננה.

*המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד וכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

*הרשות תשקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת, אך לא חייב/ת, לציין זאת בקורות החיים שהי/וא מעביר/ה.

* מקום העבודה ירושלים, תתאפשר עבודה היברידית

*הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל שלב בשל שיקולים ארגוניים.

על החברה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (''רשות החדשנות''), היא תאגיד ציבורי המופקד על החדשנות הטכנולוגית בישראל ותפקידו לטפח ולפתח את משאב החדשנות הטכנולוגית בישראל. רשות החדשנות מעניקה מדי שנה מענקים למאות חברות – מחברות הזנק בתחילת דרכם ועד לתאגידים גדולים הפועלים בישראל וכן למוסדות מחקר המבצעים מחקר יישומי. כמו כן עוסקת הרשות בתכלול המדיניות הממשלתית לתעשיית החדשנות ולהסרת חסמים המעכבים את התפתחותה.

משרה מספר: 413107

18/03/2024
לא המשרה המדוייקת עבורכם?
icon man היעזרו בסוכן החכם
הגדירו אותי
כמה אמורים להרוויח בתחום שלי?
נתוני השכר המעודכנים ביותר נמצאים אצלנו, אז אין צורך להסתבך מעכשיו כששואלים כמה תרצו להרוויח (:
סקר השכר 2023
21/04/2024
ירושלים והסביבה

תיאור המשרה:

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו החלה בהליך איתור ומיון של מועמדים/ות אשר יכללו במאגר מועמדים/ות מטעמה
לצורך אפשרות מיונם בעתיד לנציגי/ות ציבור בדירקטוריונים של חברות החדשות ושל ערוצים זעירים המשדרים חדשות אשר מפוקחים ע''י הרשות השנייה.

על המועמדים/ות לעמוד בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 67 לחוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו, התש''ן- 1990, הדורשים, בין היתר, עמידה בתנאי הכשירות לכהונת יו''ר דריקטוריון של חברה ממשלתית לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל''ה-1975, בשינויים המחויבים לפי העניין.

סעיפי החקיקה הרלבנטיים מצורפים לשאלון זה בנספח א', יש ללחוץ על הלינק -
https://secure.jxset.org/nishagroup/docs/rashut2-publicrep_appendix_a.pdf

לצורך הגשת המועמדות על המועמדים/ות למלא את פרטיהם באמצעות מילוי השאלון המצוי בקישור
www.nisha.co.il/ps/rashut2-publicrep והגשתו כשהוא מלא, כולל צירוף קורות חיים עדכניים ומפורטים, מסמכים ואסמכתאות בהתאם להוראות המפורטות בשאלון.

אין להגיש מועמדות אלא כאמור בהודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס או דואר אלקטרוני, לא תידון.

דרישות המשרה:

שאלות בקשר לאופן ההגשה ניתן להפנות לקבוצת נישה, לדוא"ל  rashut2-publicrep@nisha.co.il

המועד האחרון לקבלת מועמדויות: 27/5/2024 בשעה 12:00 בצהריים

מועמדויות אשר תגענה לאחר המועד האחרון הנ"ל לא תידונה.

ועדת האיתור תהיה רשאית לזמן מועמדים לראיונות וכן לראיין ממליצים, לפנות למועמדים לבירורים, הבהרות, השלמת מידע, מסמכים נוספים, וכיו"ב, על פי שיקול דעתה.

רק פניות מתאימות תענינה. המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

אין בפנייה זו כדי לחייב את מועצת הרשות השנייה לבחור ו/או למנות דירקטורים מבין הפונים, ורשאית היא ליזום פנייה עצמאית למועמדים אחרים.

משרה מספר: 413011

21/04/2024
לא המשרה המדוייקת עבורכם?
icon man היעזרו בסוכן החכם
הגדירו אותי
02/06/2024
מרכז שרון 100+

תיאור המשרה:

לחברת תשתיות אנרגיה בע''מ, חברת התשתית הלאומית של משק האנרגיה בישראל דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד :ראש/ת אגף בטיחות וכיבוי אש
תנאי סף :
• תושב/ת ישראל
• לא הורשע/ה בעבירה שיש עמה קלון
• בעל/ת תואר אקדמי ו/או מהנדס/ת ו/או הנדסאי/ת – תואר המוכר ע''י המועצה להשכלה גבוהה בישראל , או אישור שקילות מהגף להערכת תארים במשרד החינוך
• ממונה בטיחות מוסמכ/ת מטעם המוסד לבטיחות וגהות
• ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות בעבודה כממונה בטיחות או 10 שנים לפחות כמנהל/ת חוות מכלי דלק
• ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות בניהול צוות של 5 עובדים לפחות, במהלך 10 השנים האחרונות
• ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה
• הכרת תחום האנרגיה

דרישות המשרה:

קריטריונים המהווים יתרון:

 • תואר שני בתחומים הנ"ל/הכשרה רלוונטית נוספת
 • קורס בתחום כיבוי אש
 • ממונה בטיחות קרינה
 • ניסיון בבניית תכנית בטיחות
 • ניסיון בתחום כיבוי אש
 • קורס עבודה בגובה
 • הדרכה ותרגול קורסים בבטיחות וכיבוי אש
 • ידע בתחום איכות הסביבה

הגשת מועמדות :  מועד אחרון להגשת מועמדות: 19/06/2024  בשעה 10:00 בבוקר

 

הגשת מועמדות תהא באמצעות  "שאלון למילוי המועמד/ת לתפקיד ראש/ת אגף בטיחות וכיבוי אש"
באתר האינטרנט של קבוצת נישה, חברת ההשמה אשר הוסמכה לטפל בתהליך האיתור,
בכתובת   www.nisha.co.il/ps/pei-safety

כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון.

 • לשאלות בקשר לאופן ההגשה ניתן לפנות למייל Pei-safety@nisha.co.il
 • אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס, דואר אלקטרוני או באמצעות ״סוכן חכם״ לא תידון.

הערות :

 • התפקיד הינו בכפיפות למנכ"ל החברה ההעסקה עפ"י חוזה אישי "פקיד בכיר" לתקופה קצובה של  עד 5 שנים (בסמכות המנכ"ל להאריך כהונה לשתי תקופות קצובות בנות שנה כל אחת )
 • השכר ותנאי ההעסקה בכפוף להוראות רשות החברות הממשלתיות
 • תינתן עדיפות בגיוס לנשים /לבני מיעוטים/לבני העדה האתיופית ולאנשים עם מוגבלות

על החברה

חברת תשתיות אנרגיה בע"מ, חברת התשתית הלאומית של משק האנרגיה בישראל.

משרה מספר: 413771

02/06/2024
לא המשרה המדוייקת עבורכם?
icon man היעזרו בסוכן החכם
הגדירו אותי
20/06/2024
מרכז שרון ירושלים והסביבה 100+

תיאור המשרה:

• אחריות כוללת על ניהול ההון האנושי בארגון המונה כ 200 עובדים
• ניהול מחלקת משאבי אנוש המונה כ 7 עובדים כולל ניהול והנחייה מקצועית של עובדי המחלקה, עמידה בדרישות רגולטוריות, הטמעת תהליכי שיפור וחדשנות והובלת המחלקה לעמידה ביעדים.
• ניהול הדרכה ופיתוח ארגוני כולל הכשרות וניהול קריירה לעובדים ומנהלים.
• ניהול ואחריות על שכר ותנאי העסקה כולל אחריות על תהליך משוב והערכה ותגמול שנתי.
• ניהול ואחריות על תחום הגיוס – כולל אחריות על ניהול מחזור חיי העובד, החל מתהליך הגיוס, קליטה ועד לסיום העסקה.
• ניהול תחום מחוברות וההתנדבות.
• אחריות להכנת תכנית עבודה שנתית ותקציב למחלקה ובקרה על היישום.
• הובלה והטמעת תרבות ארגונית.
• ליווי שינויים ארגוניים.

דרישות המשרה:

תנאי סף:

 1. *תואר אקדמי
 2. ניסיון מצטבר של 7 שנים לפחות בניהול משאבי אנוש (גיוס וקליטה, פרט, רווחה, הדרכה, דיני עבודה) ליחידה/ארגון המונה לפחות 100 עובדים, במהלך 15 השנים האחרונות.
 3. ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות במהלך 15 השנים האחרונות בתחום השכר.
 4. ניסיון מצטבר של לפחות 3 שנים בניהול צוות (לא כולל ניהול מטריציוני ולא מיקור חוץ) המונה 3 עובדים ומעלה בתחום של משאבי אנוש, במהלך 15 השנים האחרונות.

קריטריונים המהווים יתרונות:

 1. *תואר אקדמי בתחום משאבי אנוש ו/או מדעי החברה
 2. ניסיון בתחום של גיוס וקליטה
 3. ניסיון בניהול תחום הפרט
 4. ידע ושליטה בדיני עבודה
 5. ניסיון בעבודה עם ועדי עובדים
 6. ניסיון בעבודה עם גופים רגולטורים
 7. ניסיון בהובלת תהליכים חוצי ארגון בתחום ההון האנושי
 8. חוסן ויכולת עבודה עם ממשקים רבים
 9. יחסי אנוש מעולים, אהבת א.נשים ויכולת לייצר שותפויות
 10. יכולת עבודה עצמאית

* "תואר אקדמי" – המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או תואר ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל שניתן לו אישור שקילות מאת הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך בארץ.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 8/7/2024  בשעה 10:00

הגשת מועמדות תהא באמצעות "שאלון למילוי המועמד/ת לתפקיד "מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש תאגיד מי אביבים" באתר האינטרנט של קבוצת נישה,
חברת ההשמה אשר הוסמכה לטפל בהליך האיתור, בכתובת: www.nisha.co.il/ps/mei-avivim-hr

כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון.

 • לשאלות בקשר לאופן ההגשה ניתן לפנות למייל mei-avivim-hr@nisha.co.il
 • אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס, דואר אלקטרוני או באמצעות ״סוכן חכם״ לא תידון.

הערות :

 • התפקיד הינו בכפיפות למנכ"לית התאגיד.
 • תינתן עדיפות בגיוס לנשים /לבני מיעוטים/לבני העדה האתיופית ולאנשים עם מוגבלות

על החברה

תאגיד מים מי אביבים

משרה מספר: 413930

20/06/2024
לא המשרה המדוייקת עבורכם?
icon man היעזרו בסוכן החכם
הגדירו אותי
לא מצאת את המשרה שחיפשת?
icon man הסוכן שלנו עובד שעות נוספות, הוא ימשיך לחפש, עד שתמצא המשרה המושלמת!
מצא לי משרה
21/04/2024
מרכז

תיאור המשרה:

המועצה הישראלית לצרכנות היא חברה ממשלתית ישראלית ללא כוונת רווח. מטרת המועצה לצרכנות לפעול להגנת הצרכנים ושמירת זכויותיהם, וכן לחינוך לצרכנות נבונה. תחומי פעילות ועיסוק נוספים של החברה ניתן לקרוא באתר המועצה הישראלית לצרכנות בכתובת: www.consumers.org.il.
בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, הדירקטוריון של חברה ממשלתית ימנה את המנהל הכללי. המינוי טעון אישור השרים לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים. על המועמד שנבחר למלא אחר דרישות הקבועות בחוק.
השכר הינו לפי המקובל בחברה בסיווג 4 לפי סיווג החברות הממשלתיות
מילוי משרת המנכ"ל תהיה לתקופה קצובה מראש של 5 שנים

מועד אחרון להגשת מועמדות: 21 במאי 2024 בשעה 10:00

דרישות המשרה:

לפרטים נוספים, כולל לגבי תנאי סף ודרישות נוספות המהוות יתרון, ראה באתר האינטרנט של החברה ובאתר האינטרנט של קבוצת נישה, חברת ההשמה אשר הוסמכה לטפל בתהליך האיתור בכתובת  www.nisha.co.il/ps/ceo-consumers.

הגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת טופס "שאלון למילוי על-ידי המועמד לתפקיד מנכ"ל/ית", אשר יימצא באתר האינטרנט של החברה ובאתר האינטרנט של קבוצת נישה, כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד כרלוונטי לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור, ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון.

ועדת האיתור רשאית לאתר מועמדים גם באמצעות איתור אקטיבי (Head hunting). ניתן לצרף מועמדים להליך האיתור במסגרת האיתור האקטיבי עד ליום שנקבע להגשת המועמדויות. בנוסף ניתן לצרף מועמדים להליך האיתור במסגרת מסלול האיתור האקטיבי גם לאחר סיום שלב הקריטריונים הקשיחים ועד לזימון המועמדים לראיון הראשון.

ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון ו/או לשלוח למבחני התאמה את המועמדים, או מי מהם, בהתראה קצרה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל ceo-consumers@nisha.co.il  .

אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו ובהתאם לתנאי הסף והדרישות הנוספות כמפורט באתרי האינטרנט לעיל. מועמדות אשר תוגש ללא כל המסמכים המהותיים הנדרשים לא תידון. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס, דואר אלקטרוני, או באמצעות "סוכן חכם" לא תידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים לתפקיד.

רק פניות מתאימות תענינה. המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

משרה מספר: 412464

21/04/2024
לא המשרה המדוייקת עבורכם?
icon man היעזרו בסוכן החכם
הגדירו אותי
21/04/2024
מרכז

תיאור המשרה:

התפקיד כולל ניהול חטיבה הכוללת 10 עובדים וביניהם 2 מנהלי מחלקות, ניהול ממשקים חוצי ארגון וניהול ממשק ספקים ונותני שירות.
תיאור התפקיד:
• ניהול בקרות ותהליכים ארגוניים, ארגון ושיטות חוצי חברה, מערכות מידע, דיגיטל ותקשורת
• אחריות על נושא הבקרות הארגוניות
• עיצוב ויישום סט מדדים dashboard ארגוני כולל אנליזה שוטפת של ממצאי סט המדדים ובניית תוכנית מתמדת לשיפור
• אחריות על בניית תהליכים ומדדים , נהלים, בקרות, שיפור מתמיד
• אחריות על כלל סקרי הארגון וניתוחם, לדוגמא: סקר שביעות רצון מוקד.
• גיבוש אסטרטגית טכנולוגיה ארגונית –
o יזום והובלת פרויקטים בנושא פיתוח מערכות מידע בארגון.
o ניהול מפת הדרכים לטרנספורמציה דיגיטלית בממשק לקוח, ספקים ועובדים.
o בחינה מתמדת של טכנולוגיות חדשות וחדשניות ומגמות בשוק ובדיקת התאמתן לצרכי הארגון , לרבות שילובן בפרויקטים ובפעילות השוטפת.
• ניהול תחום דיגיטל ותקשורת
• בנייה וגיבוש אסטרטגית דיגיטל ותקשורת כולל הובלה והטמעה

דרישות המשרה:

תנאי סף :

 1. *תואר אקדמי
 2. ניסיון ניהולי של לפחות 7 שנים של צוותי עובדים ומנהלים
 3. ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום של בקרות ואו"ש – בניית תהליכים ומדדים, נהלים, בקרות והטעמתן בארגון
 4. ניסיון של 3 שנים בגיבוש אסטרטגיה טכנולוגית לרבות ארכיטקטורת מערכות מידע / פיקוד ובקרה

קריטריונים המהווים יתרונות:

 1. *תואר ראשון ו/או שני –במדעי המחשב / מערכות מידע / הנדסת תעשייה וניהול / הנדסת אלקטרוניקה
 2. *תואר שני
 3. ידע וניסיון טכנולוגי בתשתיות ,חומרה ותקשורת (אבטחת מידע, מסדי נתונים, וירטואליזציה, שרתי Windows, גיבויים ו- DRP מערכות בענן)
 4. ניסיון בהובלת תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית

* "תואר אקדמי" – המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או תואר ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל שניתן לו אישור

שקילות מאת הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך בארץ.

הגשת מועמדות :  מועד אחרון להגשת מועמדות:   09/5/2024  בשעה 10:00

 • הגשת מועמדות תהא באמצעות "שאלון למילוי המועמד/ת לתפקיד סמנכ"ל/ית תכנון ואסטרטגיה" באתר האינטרנט של קבוצת נישה,
  חברת ההשמה אשר הוסמכה לטפל בהליך האיתור, בכתובת www.nisha.co.il/ps/mei-avivim-vpstrategy
  כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על תנאי הכשירות לתפקיד ובהתאם להוראות המפורטות בשאלון.
 • לשאלות בקשר לאופן ההגשה ניתן לפנות למייל mei-avivim-vpstrategy@nisha.co.il
 • אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות דואר, פקס, דואר אלקטרוני או באמצעות ״סוכן חכם״ לא תידון.

הערות :

 • התפקיד הינו בכפיפות למנכ"לית התאגיד.

תינתן עדיפות בגיוס לנשים /לבני מיעוטים/לבני העדה האתיופית ולאנשים עם מוגבלות

משרה מספר: 413449

21/04/2024
לא המשרה המדוייקת עבורכם?
icon man היעזרו בסוכן החכם
הגדירו אותי

כל מה שצריך לדעת כשמחפשים עבודה בהייטק

מאמרי בכירים

דרושים בכירים – ככה תמצאו עבודה למשרות בכירות

בתפקיד בכיר ומחפש עבודה? אסור לך לפספס את המידע שכתוב במאמר הזה.

קראו עוד
לכל המדריכים

אז איך פותחים את הדלת למשרה הבאה?

בישראל פועלות אלפי חברות, לכל אחת ה"נישה" המקצועית שלה.

לנישה ניסיון רב בגיוס והשמת עובדים למשרות מאתגרות במיוחד, אנו עובדים עם מגוון רחב של חברות וסטארטפים מובילים, החל מסטארטאפים מגניבים שזה עתה קמו ועד למרכזי פיתוח של חברות ענק בינלאומיות.

במרוצת השנים הצלחנו להרכיב נוסחה מושלמת שהופכת את תהליך חיפוש העבודה לפשוט ונוח יותר עבור אלפי מועמדים כל זאת על ידי שקיפות מלאה, דיסקרטיות וליווי מלא לאורך כל הדרך.

לוגו WOLT לוגו microsoft לוגו monday לוגו amdocs לוגו melio לוגו VIA לוגו pentera