מגייסים עובדים?
עמוד הבית > תקנון אתר נישה

תקנון אתר נישה

 • קבוצת נישה כוללת את חברת נישה הייטק – גיוס והשמה בע"מ ואת חברת נישה פרו יועצי תוכנה בע"מ (ביחד ולחוד – "החברה").
 • הכניסה לאתר, קריאת המידע והשימוש במידע הכלול באתר מהווה הסכמה לתנאים המוגדרים בתקנון אתר זה ובתנאי השימוש שלו. הניסוח של תקנון האתר מובא בלשון זכר, אך תוכן התקנון מיועד לשני המינים ולכל ישות משפטית.
 • המידע המופיע באתר, כולל סימנים ושמות, הינו רכושה הבלעדי ומוגן בזכויות קניין רוחני של מפעילת האתר והחברה. 
 • אין בכך כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר דרך הסכמים בין הצדדים.
 • לשון התכנים והמידע המוצגים באתר  (לרבות תיאורי משרות ותפקידים) מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד.
 • דורשי עבודה ומעסיקים פוטנציאליים ("משתמשים") נדרשים כחלק מהשימוש באתר ובשירותי החברה להעביר לחברה מידע דרך רשת האינטרנט. החברה תספק למשתמשים את המידע הרלבנטי ותספק את השירות בהתאם לתנאי השימוש.
 • בעצם השימוש בשירותי החברה (לרבות באתר), המשתמשים מסכימים כי המידע עליהם כאמור לעיל יישמר במאגר המידע של החברה וכי היא תעשה בו שימוש ותשתף אותו עם צדדים שלישיים, כמפורט בתקנון זה להלן.
 • המשתמשים באתר מצהירים בזאת כי קראו והסכימו לתנאי השימוש באתר וכי הם מוותרים על זכויות משפטיות בהקשר לתנאי השימוש בתקנון האתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תקנון האתר, לאלתר וללא הודעה מוקדמת.
 • לצרכי מתן והשלמת השירות, דורשי עבודה עשויים למסור לחברה מידע עליהם, כגון פרטי קשר, מסמכי קורות חיים והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו כן, על מנת לטייב את מאגר הנתונים של החברה ובכך לשפר את השירות, החברה עשויה לתעד ולשמור תגובות ורשמים שיתקבלו ממעסיקים פוטנציאליים (שהם לקוחות של החברה) ביחס לדורשי העבודה.
 • לא חלה על המשתמשים חובה חוקית למסור כל מידע עליהם ומסירת המידע תלויה ברצונם והסכמתם. עם זאת יצוין, כי אי מסירת פרטים הנדרשים על ידי החברה עשויה שלא לאפשר העמדת שירותים (או חלק מהשירותים) למשתמש.
 • החברה עשויה לשתף את המידע עם גורמים אחרים ולמטרות כדלקמן: (א) מעסיקים פוטנציאליים במסגרת ולצורך מתן השירות; (ב) גורמים המעמידים לה שירותים בקשר עם ולצורך מתן השירותים; (ג) על מנת לאכוף את הוראות תקנון זה; (ד) על מנת להגן על הזכויות, הרכוש והאינטרסים שלה ושל קבוצת נישה; (ה) על מנת לקיים דרישות חוקיות או רגולטוריות אשר חלות עליה; (ו) על מנת לקיים צו של בית משפט אשר חל עליה; (ז) לפי הסכמת או הנחיית דורשי העבודה; או (ח) ככל שהיא תמכור, תמחה או תעביר חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
 • המשתמשים זכאים לעיין, בעצמם או על ידי באי כוחם שהוסמכו בכתב או על ידי אפוטרופוסים שלהם, לעיין במידע עליהם השמור במאגר של החברה.
 • משתמש אשר עיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 • בנוסף, אם מידע על המשתמש משמש לצורך ביצוע פנייה אישית אליו, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז המשתמש יהיה רשאי לדרוש בכתב מהחברה שמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר. במקרה כאמור, החברה תמחק מידע על המשתמש הדרוש לה כדי לבצע פניות כאמור לעיל למשתמש.
 • החברה רשאית בכל עת ועפ"י שיקול דעתה לשנות או להפסיק את מתן השירותים שהיא מספקת או חלקים מהם. השינויים הללו יהיו בתוקף מיד עם מתן הודעה על כך דרך האתר עצמו או באמצעי דיוור שונים.
 • החברה רשאית להפסיק את השימוש של משתמש באתר במקרים בהם עפ"י שיקול דעתה נוצרה חריגה מתנאי השימוש באתר.
 • משתמשים רשאים להוריד למחשב או מכשירי מדיה מידע אישי מאתר החברה, אך רק לשימוש אישי ופרטי. חל איסור גורף ליצור מאגרי מידע אלקטרוניים או מודפסים מהמידע באתר החברה. קיים איסור על המשתמש לעשות כל שימוש במידע מעבר לשימוש פרטי ואישי.
 • לצרכי מתן או השלמת השירות, החברה רשאית להעביר את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים עפ"י שיקול דעתה המקצועי. המשתמש מסכים להעברת פרטים אלו מרצונו החופשי.
 • המידע האישי אודות משתמשים הרשום אצל החברה הוא הקובע והמחייב.
 • המשתמש עושה שימוש באתר על אחריותו בלבד. המשתמש לא יתחזה לאדם אחר, לא יפר זכויות יוצרים, לא יעשה כל שימוש זדוני או לא תקין באתר עצמו או בתכניו. האתר והחברה המפעילה אותו אינם אחראיים לנזק משפטי או כל נזק אחר שעשוי להיגרם למשתמש מחלק כלשהו של שירותי החברה או השימוש באתר.
 • מובהר כי אין כאמור בתקנון/הסכם זה כדי לגרוע מהחברה כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בהסכם זה.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות ואבטחה נאותים לשמיר המידע באתר, המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות או חבות משפטית לאובדן מידע מהאתר. המשתמש מתחייב לפצות את החברה או מי משלוחיה על כל נזק או הפסד שיגרמו לה מפאת הפרת תנאי השימוש באתר, כולל תביעות משפטיות והוצאות קשורות.
 • לחברה ולאתר אין כל אחריות לקישורים המופיעים באתר ולאתרים המופנים בקישורים אלו. שימוש בקישורים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, המדגמים והסודות המסחריים, הם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 • אתר נישה משתמש בשיווק מחדש עם Google Analytics כדי לפרסם ברשת האינטרנט.
 • ספקים של צד שלישי, כולל Google, מציגים את המודעות של אתר נישה באתרים ברחבי אינטרנט.
 • אתר נישה וספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie של צד ראשון (כגון קובץ cookie של Google Analytics) ובקובצי cookie של צד שלישי (כגון קובץ cookie של DoubleClick) ביחד, כדי ליידע, לבצע אופטימיזציה ולהציג מודעות על סמך הביקורים הקודמים של גולשים באתר נישה.

מחפשים את האתגר הבא שלכם?
תנו לסוכן החכם שלנו לעשות את העבודה
הגדירו אותי
מכירים חבר שמתאים בול למשרה?
גם עוזרים לחברים וגם מרווחים!
המליצו לנו על החברים הטובים שלכם
ותוכלו לזכות עד 1,000 ₪ מאיתנו!
המליצו על חבר

אולי יעניין אותך עוד...

מאמרי הייטק

הייטקיסט כמותג נחשק – כך תעשו את זה נכון!

מותג טוב נמדד קודם כל בחוויה שהוא מעניק, באיך שהוא גורם לנו לדמיין את עצמנו איתו.

קראו עוד
כללי

כן סטארטאפ או לא סטארטאפ?

לא קל להיות הטוב בתחומך. לקום כל בוקר ולהוציא מעצמך את הכי טוב שאפשר..

קראו עוד
כללי

חיפוש עבודה – למה לא כדאי לכם "להתפזר"

עכשיו שאתם מחפשים עבודה, יתכן שאתם מאבדים פרופורציות ומנסים לירות חצים לכל הכיוונים..

קראו עוד
כללי

10 הדיברות לחיפוש עבודה דיסקרטי

אז אתם מתחילים לפזול לצדדים אחרים, פתאום גיליתם שחברים בתפקיד שלכם במקום אחר מרוויחים יותר.

קראו עוד
מאמרי הייטק

לעבוד בהייטק באיזור הצפון – לא מה שחשבתם

שכשזה נוגע להייטק, אין יותר חוקים גיאוגרפיים וכבר לא חייבים לגור במרכז רק כדי למצוא עבודה במרכז.

קראו עוד
כללי

דרושים ממליצים – מה עושים כשאין ממליצים ?

הגעתם לראיון עבודה, הרשמתם את המראיינים, עברתם את המבחנים המקצועיים..

קראו עוד
לכל המדריכים

מגוון רחב של הזדמנויות, בדרך לתפקיד הבא שלך…