נישה – השמה איכותית בתחומי הייטק, ביומד ופיננסים
 
 
המלץ לחבר:

תקנון תוכנית Networker מ"קבוצת נישה"

 

1. שותף הינו כל מי שרשום לתוכנית nisha.tomigo.com Networker.

 

2. שותף אשר יעביר ל"קבוצת נישה" קורות חיים של מועמדים רלוונטיים באמצעות מערכת ה-Networker ופרטי המועמדים שהועברו אינם נמצאים במאגר המועמדים של "קבוצת נישה" ו/או נמצאו במאגר תחת סטאטוס "לא פעיל", ייחשבו המועמדים כהפנייה של "השותף".

למען הסר ספק: "מועמד בסטאטוס פעיל" הינו מועמד אשר קיים במערכת של קבוצת נישה בסטטוס פתוח של חיפוש עבודה, קריא, קבוצת נישה כבר נמצאת עימו בתהליך טיפול שוטף ופעיל.

 

3. המועמד יחשב כהפניה של "השותף" עד למציאת עבודה ו/או למשך שנה אחת (תקופת הזמן הנמוכה מבין השניים).

 

4. מועמד שהגיע דרך "שותף" ומצא עבודה דרך "קבוצת נישה" יזכה את השותף בסכום זכייה בגובה הסכום הנקוב לצד פרסום המשרה כפי שפורסמה במערכת של תוכנית  nisha.tomigo.com Networker. למען הסר ספק התגמול ל"שותפים" מיועד רק עבור הפנית מועמדים אחרים ולא עבור הגשת מועמדות אישית. 
במידה והמועמד שהגיע דרך "השותף" שובץ בסופו של דבר במשרה שלא מופיעה ברשימת המשרות כפי שמופיעה במערכת התוכנית, התגמול אשר ינתן ל"שותף" יהיה בגובה 8% מהשכר עליו סגר בפועל המועמד. 

 

5. התשלום יועבר לשותף בתום 3 חודשים מתחילת עבודתו של המועמד בחברה, וזאת במידה ונשאר בחברה בכל התקופה ובכפוף לתשלום החברה בפועל ל"קבוצת נישה".

 

6. מועד ההודעה ל"שותף" על הזכיה תעשה טלפונית על ידי אחד מנציגי קבוצת נישה וזאת בסמוך למועד העברת התשלום הצפויה ל"שותף"

 

7. לצורך קבלת התשלום יצטרך "השותף" להעביר לקבוצת נישה צילום ת.ז ולחתום על טופס "אישור פרטים".

 

א. התשלום שיועבר ל"שותף" בפועל יהיה בניכוי מס בגובה של 30% מסכום הזכיה הנקוב לצד פרסום המשרה כפי שהתפרסמה במערכת Networker וזאת כמתבקש על פי חוק. אלא באם יומצא אישור מופחת מפקיד השומה.

ב. "השותף" יהיה ראשי להיכנס לאתר מס הכנסה ולעשות תיאום מס על מנת לבדוק זכאותו לקבלת החזר אפשרי על הניכוי המקדים.

ג. למרות ובנוסף לאמור בסעיף 6א "השותף" יוכל לקבל את התשלום לחלופין גם כנגד הצגת חשבונית על שם "השותף".

 

8. התשלום יתבצע בפועל על יד משלוח שיק בדואר ישראל / העברה בנקאית / מתן פיזי של התשלום במשרדי החברה – וכל זאת לשיקולה הבלעדי של קבוצת נישה

 

 

 

חזרה למערכת Networker

 
 
 
 
 
קו''ח לכאן