נישה – השמה איכותית בתחומי הייטק, ביומד ופיננסים
 
 
המלץ לחבר:

תקנון אתר נישה

 • הכניסה לאתר, קריאת המידע והשימוש במידע הכלול באתר מהווה הסכמה לתנאים המוגדרים בתקנון אתר זה ובתנאי השימוש שלו. הניסוח של תקנון האתר מובא בלשון זכר, אך תוכן התקנון מיועד לשני המינים ולכל ישות משפטית.
 • המידע המופיע באתר, כולל סימנים ושמות, הינו רכושה הבלעדי ומוגן בזכויות קניין רוחני של מפעילת האתר והחברה. 
 • אין בכך כדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר דרך הסכמים בין הצדדים.
 • לשון  התכנים והמידע המוצגים באתר  (לרבות תיאורי משרות ותפקידים) מנוסחת לשם הנוחיות בלשון זכר בלבד אך הינה מתייחסת לגברים ונשים כאחד .
 • דורשי עבודה ומעסיקים פוטנציאליים ("משתמשים") נדרשים כחלק מהשימוש באתר ובשירותי החברה להעביר לחברה מידע דרך רשת האינטרנט. החברה תספק למשתמשים את המידע הרלבנטי ותספק את השירות בהתאם לתנאי השימוש.
 • המשתמשים באתר מצהירים בזאת כי קראו והסכימו לתנאי השימוש באתר וכי הם מוותרים על זכויות משפטיות בהקשר לתנאי השימוש בתקנון האתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תקנון האתר, לאלתר וללא הודעה מוקדמת.
 • החברה רשאית בכל עת ועפ"י שיקול דעתה לשנות או להפסיק את מתן השירותים שהיא מספקת או חלקים מהם. השינויים הללו יהיו בתוקף מיד עם מתן הודעה על כך דרך האתר עצמו או באמצעי דיוור שונים.
 • החברה רשאית להפסיק את השימוש של משתמש באתר במקרים בהם עפ"י שיקול דעתה נוצרה חריגה מתנאי השימוש באתר.
 • משתמשים רשאים להוריד למחשב או מכשירי מדיה מידע אישי מאתר החברה, אך רק לשימוש אישי ופרטי. חל איסור גורף ליצור מאגרי מידע אלקטרוניים או מודפסים מהמידע באתר החברה. קיים איסור על המשתמש לעשות כל שימוש במידע מעבר לשימוש פרטי ואישי.
 • לצרכי מתן או השלמת השירות, החברה רשאית להעביר את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים עפ"י שיקול דעתה המקצועי. המשתמש מסכים להעברת פרטים אלו מרצונו החופשי.
 • המידע האישי אודות משתמשים הרשום אצל החברה הוא הקובע והמחייב.
 • המשתמש עושה שימוש באתר על אחריותו בלבד. המשתמש לא יתחזה לאדם אחר, לא יפר זכויות יוצרים, לא יעשה כל שימוש זדוני או לא תקין באתר עצמו או בתכניו. האתר והחברה המפעילה אותו אינם אחראיים לנזק משפטי או כל נזק אחר שעשוי להיגרם למשתמש מחלק כלשהו של שירותי החברה או השימוש באתר.
 • מובהר כי אין כאמור בתקנון/הסכם זה כדי לגרוע מהחברה כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בהסכם זה.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות ואבטחה נאותים לשמיר המידע באתר, המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות או חבות משפטית לאובדן מידע מהאתר. המשתמש מתחייב לפצות את החברה או מי משלוחיה על כל נזק או הפסד שיגרמו לה מפאת הפרת תנאי השימוש באתר, כולל תביעות משפטיות והוצאות קשורות.
 • לחברה ולאתר אין כל אחריות לקישורים המופיעים באתר ולאתרים המופנים בקישורים אלו. שימוש בקישורים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, המדגמים והסודות המסחריים, הם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 • אתר נישה משתמש בשיווק מחדש עם Google Analytics כדי לפרסם ברשת האינטרנט.
 • ספקים של צד שלישי, כולל Google, מציגים את המודעות של אתר נישה באתרים ברחבי אינטרנט.
 • אתר נישה וספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie של צד ראשון (כגון קובץ cookie של Google Analytics) ובקובצי cookie של צד שלישי (כגון קובץ cookie של DoubleClick) ביחד, כדי ליידע, לבצע אופטימיזציה ולהציג מודעות על סמך הביקורים הקודמים של גולשים באתר נישה.
 
 
banner