תפקיד/גודל חברה חברה קטנה
(עד 100 איש)
חברה גדולה (מעל 100 איש) הערות
CEO 40-60 50-80
CFO 35-50 40-70
CTO 35-45 40-60
VP R&D 35-50 40-55
VP Sales 35-50 40-60
VP BD 35-44 40-55